Warunki rezerwacji i anulacji

Warunki rezerwacji i anulacji

Villa Atlantis w Grzybowie

Ogólne warunki rezerwacji i anulacji pokoi hotelowych oraz pozostałych usług hotelowych i gastronomicznych w Villa Atlantis w Grzybowie.

I.SPOSÓB DOKONANIA REZERWACJI

1. Rezerwacji można dokonać poprzez:

a) telefonicznie zamówienie pobytu, potwierdzone korespondencją e-mail precyzującą warunki dokonanej rezerwacji;

b) wysłanie zamówienia na pobyt w formie pisemnej: w formie elektronicznej (e-mail) lub listem.

2. Po dokonaniu rezerwacji zgodnie z procedurą opisaną powyżej, Villa prześle na wskazany przez Państwa adres e-mail potwierdzeniem rezerwacji.
3. Warunkiem koniecznym dla dokonania wiążącej prawnie rezerwacji jest uiszczenie przez rezerwującego pobyt Gościa zadatku w wysokości 30% całkowitej wartości rezerwowanego pobytu.
4. Zadatek, o którym mowa winien być wypłacony na konto Villi w formie przelewu bankowego, gotówki lub w formie obciążenia karty kredytowej.
5. Zadatek winien być wpłacony w ciągu 5 dni od daty dokonania rezerwacji lub w terminie określonym na przesłanym dokumencie potwierdzającym rezerwację.
6. Za datę dokonania przedpłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego.
7. Dane dotyczące konta bankowego:

Nr rachunku
PKO BANK POLSKI

PL 21 1020 2821 0000 1002 0102 2029

Dla wpłat zagranicznych:

Nr rachunku
PKO BANK POLSKI

IBAN:  PL 21 1020 2821 0000 1002 0102 2029
SWIFT/BIC: BPKOPLPW

W tytule przelewu należy podać numer rezerwacji i termin pobytu.

8. W przypadku braku wpłaty w określonym terminie, bądź braku środków na karcie kredytowej, rezerwacja zostanie anulowana.
9. Płatność za pobyt w Villa jest realizowana w dniu przyjazdu, przy zameldowaniu, łącznie z opłatą klimatyczną.
10. Wpłata zadatku rezerwacyjnego oznacza potwierdzenie i akceptację warunków i regulaminu obiektu dostępnego na stronie www.atlantis-grzybowo.pl

II.ANULOWANIE REZERWACJI

1. Warunki anulowania rezerwacji:

a) Termin bez kosztownej anulacji obejmuje do 65 dni przed planowanym przyjazdem. W przypadku anulacji rezerwacji po upływie wyznaczonego terminu Villa zastrzega sobie prawo do zatrzymania zadatku. Jeżeli Klient zrezygnuje z zamówionego pobytu bez uprzedniego anulowania lub nie wykorzysta zamówionej usługi w terminie.

b) Za anulowanie rezerwacji uznaje się również zmianę daty pobytu.

c) Zatrzymanie całej wpłaty wynikającej z kalkulacji nastąpi w przypadku rezygnacji z usługi przez Gościa w trakcie jej trwania z przyczyn niezależnych od hotelu.

d) W przypadku skrócenia pobytu, Gość oprócz ceny za zrealizowany pobyt, będzie obciążony dodatkowo opłatą równą 100% ceny nie zrealizowanego pobytu. Wpłacone kwoty nie podlegają zwrotowi.

e) Anulowanie rezerwacji wymaga formy pisemnej.

Close